top of page

Terugkijken op een productief leven

Nu het jaar bijna ten einde is, kijken wij terug. Niet alleen op 2019, maar ook op het artistieke leven van de kunstenaar Joop van Egmond (MOND). Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig uiteinde. Voor komend jaar zullen wij weer exposeren. Nadere informatie volgt nog.


Het jaar 2019 stond in het teken van de overzichtstentoonstelling ‘Eenheid in verscheidenheid‘ in het Katwijks Museum. Deze tentoonstelling, die liep van 12 maart tot 1 juni, toonde ruim vijftig werken van MOND. Onder andere aquarellen, olieverven, tekeningen en objecten waren te zien.

De overzichtstentoonstelling gaf blijk van de veelzijdigheid van de kunstenaar. De vele bezoekers die de tentoonstelling bezochten, waren vaak verbaasd dat een en dezelfde persoon zich op zoveel terreinen kon begeven. En dan ook nog met een ongekende vaardigheid en expertise.


In 2019 werd ook een langdurige inventarisatie van de nalatenschap afgerond. Alle achtergebleven kunstwerken uit het atelier in Rijnsburg werden genummerd en gecategoriseerd. Een immense klus die vele uren in beslag heeft genomen, maar die soms ook verrassende inzichten en vondsten opleverde.


Met de opgemaakte inventarisatielijst kan een voorzichtige schatting worden gedaan van wat Joop van Egmond (MOND) tijdens zijn artistieke carrière heeft geproduceerd. Deze carrière omspant ruim vijf decennia. Een periode waarin hij experimenteerde, exposeerde en best veel werk zijn weg vond naar liefhebbers.


Als eerste de etsen en houtsnedes. Al eind jaren zeventig maakte Joop van Egmond (MOND) zich de etstechniek eigen. In de jaren tachtig vervaardigde hij veel etsen, maar raakte ook bedreven in het houtsnijden. Hij beperkte de oplages van het grafische werk, zodat er nooit meer dan 30 exemplaren waren.

Desalniettemin maakte hij naar schatting bijna 500 afdrukken. Een ongelooflijk aantal als men bedenkt dat een ets vervaardigen zeer arbeidsintensief is. Hetzelfde geldt voor het vervaardigen van een kleurenhoutsnede. Het werk De Langevelderslag bevat bijvoorbeeld vier kleuren en heeft een formaat van 90 x 60 centimeter!


Aquarelleren leerde Joop van Egmond (MOND) op privéles in Wassenaar en bij de kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae. Hij raakte er zeer bedreven in, maar het zou nooit zijn belangrijkste uitingsvorm worden. Toch schilderde hij ruim 300 vellen tijdens zijn leven. Nota bene aquarellen in zijn schetsboeken zijn niet meegerekend.


In hoofdzaak zag Joop van Egmond (MOND) zichzelf als een schilder. Hij leerde met vallen en opstaan schilderen in olieverf en acryl. In 1974 kwam hij daarmee voor het eerst naar voren tijdens een lokale expositie. Een schatting maken van het aantal olieverven en acrylschilderijen is lastig omdat hij soms oud werk overschilderde.

Toch kan vastgesteld worden dat hij bij elkaar ruim 250 olieverven vervaardigde en zeker 300 acrylschilderijen op doek, paneel of op karton. Het ging dan vaak om grote werken, waar hij toch al gauw een twee weken mee bezig was. Als dat nog niet genoeg was, vervaardigde Joop van Egmond (MOND) in de jaren tachtig en negentig zo'n 100 werken in gemengde techniek, waaronder pastel.


Dan zijn er ook nog de objecten, want begin jaren negentig breidde Joop van Egmond (MOND) zijn terrein uit met objecten. Eerst nog in gips en steen, maar later werd roestvrijstaal zijn materiaal van keuze. Meer dan 50 objecten creëerde hij zo. Enkele daarvan werden uitgevoerd in de buitenlucht, zoals het recente Bloei 3.


Bovenal staat het tekenwerk van Joop van Egmond (MOND). Vreemd genoeg kwam hij hiermee niet naar buiten zoals met zijn schilder- en beeldhouwwerk. Hij vond tekenen de basis van al zijn artistieke werk, maar het was geen op zichzelf staande discipline voor hem. Het inventariseren van deze categorie was een genot.

Joop van Egmond (MOND) had gewoonweg een ontzettend talent in tekenen en bij het doorspitten van de nalatenschap kwam de ene parel na de andere naar voren. Elke tekening individueel inventariseren was echter ondoenlijk, want hij tekende bijna dagelijks in zijn schetsboeken, het zij op het Katwijkse strand of in een sloppenwijk van Peking.


Al met al schetste Joop van Egmond (MOND) zo in zijn leven zeker 10.000 tekeningen bij elkaar. Een immense hoeveelheid en eigenlijk is het nog maar een voorzichtige schatting. Terugkijkend op het leven van de kunstenaar kan wel gezegd worden dat overgave aan de kunst en doorzettingsvermogen ten grondslag liggen aan deze ongekende productie.

120 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page